s

India Gate

Kadhai Prawn (Medium)

$23.95

Kadhai Prawn (Medium)
  • Monday 9:00 16:00
  • Tuesday 9:00 16:00
  • Wednesday 9:00 17:00
  • Thursday 9:00 16:00
  • Friday 9:00 16:00
  • Saturday 9:00 16:00
  • Sunday 9:00 16:00

17/9

India Gate

Kadhai Prawn (Medium)

$23.95

Prawn cooked with fresh herbs and rare condiments in a kadhai (special pan)