s

Smoke's Poutinerie

Chili Cheesesteak Poutine

$11.99

Chili Cheesesteak Poutine
  • MondayClosed
  • TuesdayClosed
  • WednesdayClosed
  • ThursdayClosed
  • FridayClosed
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed

24/5, 25/5, 26/5, 27/5, 28/5, 29/5, 30/5, 31/5

Smoke's Poutinerie

Chili Cheesesteak Poutine

$11.99

+ Flat Iron Steak
+ Homemade Chili
+ Cheese Sauce