s

Sun Sushi

8. Shrimp & Veg. Tempura

$12.99

8. Shrimp & Veg. Tempura
  • MondayClosed
  • TuesdayClosed
  • WednesdayClosed
  • ThursdayClosed
  • FridayClosed
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed

24/5, 25/5, 26/5, 27/5, 28/5, 29/5, 30/5, 31/5

Sun Sushi

8. Shrimp & Veg. Tempura

$12.99