s

Sun Sushi

39. Veggie Explosion

$15.99

39. Veggie Explosion
  • Monday 9:00 21:00
  • Tuesday 9:00 20:30
  • Wednesday 9:00 20:30
  • Thursday 9:00 21:30
  • Friday 9:00 22:00
  • Saturday 14:30 20:30
  • SundayClosed

Sun Sushi

39. Veggie Explosion

$15.99

Mango, asparagus, avocado with sweet potato tempura on top